Prosent logo
Aplikácia
  Začíname
  Slovník pojmov

Začíname

# Vytvorte si účet

 1. Prejdite do Aplikácie pre organizátorov kliknutím na tlačidlo “Aplikácia pre organizátorov” na tejto stránke alebo kliknutím na tento odkaz: https://organizer.prosent.io

 2. Kliknite na “Zaregistrovať” pod oknom s prihlásením.

 3. Vyplňte pole “E-mail”.

 4. Vyplňte polia “Heslo” a “Potvrdenie hesla”. Odporúčame použiť .silné heslo

 5. Kliknite na tlačidlo “Zaregistrovať sa”.

 6. Prijmite Zmluvné podmienky a Zmluvu s koncovým užívateľom.

 7. Mali by ste vidieť správu “Registrácia bola úspešná.” Čoskoro by ste mali obdržať výzvu na overenie registrácie na poskytnutej e-mailovej adrese.

 8. Otvorte odkaz z e-mailu. Mala by sa vám zobraziť správa “Váš e-mail bol overený” a môžete pokračovať v prihlásení.

# Prihláste sa

 1. Prejdite do Aplikácie pre organizátorov kliknutím na tlačidlo “Aplikácia pre organizátorov” na tejto stránke alebo kliknutím na tento odkaz: https://organizer.prosent.io

 2. Vyplňte polia “E-mail” a “Heslo”.

 3. Kliknite na tlačidlo “Prihlásiť sa”. Následne by sa vám mala zobraziť domovská stránka.

# Vyplňte profilové informácie

 1. Prejdite na obrazovku Profily kliknutím na prvú kartu na domovskej obrazovke alebo otvorením navigačného menu a výberom položky “ Profily”.

 2. Kliknite na tlačidlo “Editovať ” na karte profilu.

 3. Vyberte typ profilu kliknutím na políčko “Typ” a výberom možnosti “Súkromná osoba” pre jednotlivca a “Organizácia” pre organizáciu.

 4. Po zvolení typu profilu kliknite na rozbaľovaciu ponuku “ Info” a vyplňte všetky povinné polia.

 5. Kliknite na zelené tlačidlo “Uložiť profil ” v pravom dolnom rohu. Mali by ste byť presmerovaní na obrazovku Profily, kde by ste mali vidieť správu “Profil uložený”.

# Vytvorte zásady ochrany osobnch údajov

 1. Prejdite na obrazovku Profily kliknutím na prvú kartu na domovskej obrazovke alebo otvorením navigačného menu a výberom položky “ Profily”.

 2. Kliknite na tlačidlo “Editovať ” na karte profilu.

 3. Kliknite na políčko “ Zásady ochrany osobných údajov” a na tlačidlo “Pridať nové”.

 4. Vyberte možnosť “Vygenerované”.

 5. Kliknite na tlačidlo “Ďalej”.

 6. Zvoľte si jazyky vvašich zásad ochrany osobných údajov. Môžete zvoliť viacero jazykov. Kliknite na “Vyberte jazyky, v ktorých chcete nahrať zásady ochrany osobných údajov“. Vyberte si jazyky a následne kliknite mimo ponuky jazykov a kliknite na „Ďalej“.

 7. Zadajte informácie potrebné na vytvorenie zásad ochrany osobných údajov. Tieto informácie sú identické s tými, ktoré ste uviedli v profile.

 8. Skontrolujte celý text Zásad ochrany osobných údajov vo všetkých jazykoch a kliknite na “Ďalej”.

 9. Skontrolujte a v prípade potreby zmeňte súhrn zásad ochrany osobných údajov vo všetkých vybraných jazykoch a kliknite na „Ďalej”. Tento text sa bude vašim návštevníkom zobrazovať ako hlavný text. Ak chcú, môžu zobraziť celé znenie zásad ochrany osobných údajov.

 10. Skontrolujte súhlasy ktoré sú povinné vo všetkých vybraných jazykoch. Vo vygenerovaných zásadách ochrany osobných údajov je povinná iba možnosť „Zásady ochrany osobných údajov“. Návštevníci môžu tiež súhlasiť so spracovaním svojich biometrických údajov o tvári, so zverejnením ich fotografií, ich použitím na marketingové účely a zasielaním newsletteru. Kliknite na “Ďalej”.

 11. Vyberte si dodatočné údaje, ktoré chcete aby návštevníci s vami povinne zdieľali. Ak nechcete aby boli niektoré polia povinné, zrušte ich výber. Po dokončení kliknite na “Ďalej”.

 12. Zadajte popisný názov pre zásady ochrany osobných údajov a kliknite na „Uložiť zásady ochrany osobných údajov“. Mali by ste byť presmerovaní na podrobnosti profilu a mala by sa zobraziť správa o úspešnom dokončení.

# Začnite zber súhlasov

 1. Prejdite na obrazovku Súhlasy kliknutím na tlačidlo „Prejsť na súhlasy“ na domovskej obrazovke alebo otvorením navigačného menu a výberom položky “ Súhlasy”.

 2. Kliknite na tlačidlo „Spustiť zber údajov“.

 3. Leave the audience selection to the default “Anyone” option and tap the “Continue” button.

 4. Pridajte si svoje nové vygenerované zásady ochrany osobných údajov kliknutím na kartu “Pridať nové Zásady ochrany osobných údajov” a potom kliknite na “Ďalej”.

 5. Zvoľte si, aké údaje chcete zhromažďovať od svojich návštevníkov. Všetky údaje o súhlase uvedené vo vašich zásadách ochrany osobných údajov sú predvolené. Údaje označené ako požadované Zásadami ochrany osobných údajov nemôžete zrušiť. Po dokončení kliknite na „Ďalej.

 6. Vyberte jazyky v ktorých budú v rozhraní (tzv. “kiosku”) vaši návštevníci udeľovať súhlasy. Môžete pridať viac jazykov, než do ktorých sú zásady ochrany osobných údajov preložené a môžete si vybrať ktorý preklad sa použije na primárne zobrazenie. Po dokončení kliknite na „Ďalej“.

 7. Prispôsobte si preklady textov, ktoré sa zobrazujú v kiosku. Neskôr si ich budete môcť upraviť podľa svojich potrieb. Po dokončení kliknite na „Ďalej“.

 8. Prispôsobte si štítky okolo polí na zadávanie údajov pre váš kiosk. Neskôr si ich budete môcť upraviť podľa svojich potrieb. Po dokončení kliknite na „Ďalej“.

 9. Vyberte názov pre svoj kiosk a kliknite na tlačidlo „Uložiť kiosk“.

 10. Po kliknutí na tlačidlo „Spustiť kiosk“ budete z aplikácie odhlásení a úspešne spustíte svoj prvý kiosk!

# Udeľte svoj súhlas v režime kiosku

 1. Ak má váš kiosk viacero jazykov, vyberte preferovaný jazyk.

 2. Potvrďte svoj súhlas vyčiarknutím preferovaných políčok pod súhrnom zásad ochrany osobných údajov a kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.

 3. Ak používate webovú verziu, nahrajte z počítača obrázok svojej tváre. Ak používate niektorú z mobilných verzií, odfoťte svoju tvár kliknutím na tlačidlo „Odfotiť“.

 4. Vyplňte požadované údaje a kliknite na „Hotovo“.

 5. Mali by ste vidieť správu s poďakovaním. To znamená, že ste úspešne udelili svoj súhlas! Svoje zariadenie môžete odovzdať svojim návštevníkom, aby ste získali ich súhlas. Po dokončení môžete režim kiosku ukončiť kliknutím na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu a kliknutím na položku „Ukončiť režim kiosku“. Z bezpečnostných dôvodov sa budete musieť znova prihlásiť.

# Nahrajte svoju prvú fotku

 1. Prejdite na obrazovku “Fotografie” klepnutím na tlačidlo „Prejsť na fotografie“ na domovskej obrazovke alebo otvorením navigačného menu a výberom karty“ Fotografie”.

 2. Kliknite na tlačidlo „Pridať fotografie ” v pravom dolnom rohu obrazovky. Vyberte jeden alebo viac obrázkov na ktorých jasne vidieť tváre účastníkov či účastníčiek. Po chvíli sa fotografie objavia na obrazovke s rotujúcou ikonou rozmazania v pravom dolnom rohu. To znamená, že aplikácia rozpoznáva tváre na obrázku. Po dokončení detekcie aplikácia pomocou rozpoznávania tváre spáruje súhlasy s tvárami na obrázku.

# Exportujte svoje fotografie

 1. Prejdite na obrazovku “Fotografie” kliknutím na tlačidlo „Prejsť na fotografie“ na domovskej obrazovke alebo otvorením navigačného menu a výberom karty “ Fotografie”.

 2. Fotografie vyberte dlhým stlačením alebo kliknutím na tlačidlo „Označiť všetky“ v pravej dolnej časti obrazovky.

 3. Kliknite na tlačidlo „Exportovať anonymizované ” v pravej dolnej časti obrazovky. Budete presmerovaní na obrazovku exportu fotografií.

 4. Kliknite na tlačidlo “ Stiahnuť”. Po chvíli sa do vášho zariadenia stiahne súbor .zip obsahujúci anonymizované fotografie.