Prosent logo
Aplikácia
    Začíname
    Slovník pojmov

Slovník pojmov

# Prosent Organizer App

Prosent Organizer App je multiplatformová aplikácia na ochranu súkromia ľudí, ktorí sa objavujú na fotografiách, ktoré ukladáte a zverejňujete na svojich webových stránkach a sociálnych médiách.

# Návštevník

Osoba interagujúca s Kioskom.

# Užívateľ

Každá osoba, ktorá interaguje s našimi aplikáciami a webovými stránkami.

# Klient

Používateľ aplikácie Prosent Organizer App.

# Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú právnym dokumentom o tom, ako organizácia zhromažďuje, spracováva a ukladá osobné informácie zadané do systému. Pod pojmom Zásady ochrany osobných údajov rozumieme právny dokument vložený klientom do aplikácie Prosent Organizer App, ktorý tiež špecifikuje údaje, ktoré je možné získať a spracovať štruktúrovaným spôsobom.

# Možnosť súhlasu v rámci Zásad ochrany osobných údajov

Možnosťou súhlasu v rámci zásadami ochrany osobných údajov (alebo skrátenou možnosťou súhlasu) rozumieme vyhlásenie, s ktorým môže používateľ súhlasiť a ktoré potvrdzuje určité aspekty zásad ochrany osobných údajov. Možnosť súhlasu môže byť povinná alebo voliteľná. Povinné možnosti súhlasu musí návštevník akceptovať, aby klient mohol spracúvať akékoľvek osobné údaje návštevníka. Voliteľné možnosti súhlasu ďalej rozširujú súhlas používateľa (napr. prihlásenie do newslettera alebo marketingové využitie neanonymných fotografií).

# Údaje o súhlase

Osobné údaje používateľa, ktoré sa zhromažďujú spolu s jeho súhlasom. Údaje o súhlase sú súborom štruktúrovaných údajov, ktoré pozostávajú z kľúča (napr. „Dátum narodenia“, „Fotka“, „Obľúbená pizza“, „Adresa“, … ) a typu (napr. „Dátum“, „Foto“, „ Text“, „Adresa“, ...). Zhromažďovanie údajov štruktúrovaným spôsobom umožňuje Klientovi automatizovať úlohy spracovania (napr. exporty do CRM systémov, posielanie pohľadníc účastníkom) a nám zobrazovať optimalizované formuláre v Kiosku.

# Súhlas

Prijatie všetkých povinných možností súhlasu v rámci Zásad ochrany osobných údajov osobou.

# Profil

Záznam vytvorený v aplikácii Prosent Organizer App, ktorý predstavuje jednu právnickú osobu (fyzickú osobu, spoločnosť, mimovládnu organizáciu, ...) v rámci aplikácie. Profil zhromažďuje profilové assety. K jednému profilu môže mať prístup viacero účtov.

# Profilové assety

Zásady ochrany osobných údajov, súhlasy, fotografie, udalosti a kiosky spojené s profilom

# Účet

Účet fyzickej osoby vytvorený v aplikácii Prosent Organizer App. Jedinečným identifikátorom účtu je e-mailová adresa osoby.

# Fotografia

Fotogravia nahraná v aplikácii Prosent Organizer App s cieľom identifikovať a anonymizovať ľudí.

# Kiosk

Rozhranie v aplikácii, ktoré umožňuje užívateľom udeliť svoj súhlas so zásadami ochrany osobných údajov. Kiosky im tiež umožňujú vybrať si preferované možnosti súhlasu a zadať údaje o súhlase.

# Udalosť

Záznam v aplikácii Prosent Organizer App, ktorý predstavuje jednu skutočnú udalosť. Udalosti sú tiež tým správnym miestom na zbieranie súhlasov pre viacero profilov.

# Assety udalostí

Súhlasy, fotografie a kiosky spojené s jednou udalosťou. Súhlasy spojené s udalosťou sa vzťahujú iba na fotografie a integrácie spojené s rovnakou udalosťou a nebudú k dispozícii na fotografiách a integráciách spojených s inými udalosťami.

# Integrácie

Spojenie s externým systémom buď na automatický import údajov do aplikácie (napr. systémy predaja vstupeniek), alebo na automatický export údajov z aplikácie (napr. rozširovanie e-mailových zoznamov, zverejňovanie anonymizovaných fotografií na sociálnych médiách).